Tolong Klik Connect Sapot Park Nick Plz..


Klik Sini Untuk Besarkan Ruangan Chat


APAKAH DIA GEOPOLITIK?

Sejak akhir-akhir ini perkataan GEOPOLITIK semakin popular dan sering meniti di bibir ramai orang di Malaysia ini. Namun apakah anda faham dan tahu akan maksudnya?


Pengertian geopolitik : Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. “Geo” berarti bumi dan “Politik” berasal dari bahasa Yunani politeia, bererti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan teia yang bererti urusan. Sementara dalam bahasa Inggris, politics adalah suatu rangkaian asas (prinsip), keadaan, cara, danalat yang digunakan untuk mencapai cita-cita atau tujuan tertentu. Dalam bahasa Melayu, politik dalam erti politics mempunyai makna kepentingan umum warga negara suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.


Menurut wikipedia Geopolitik ialah kajian yang menganalisis geografi, sejarah, serta sains sosial, dengan rujukan kepada politik antarabangsa. Ia memeriksa kepentingan politik dan strategi geografi, dengan geografi ditakrifkan dari segi lokasi, keluasan dan sumber kawasan-kawasan keselamatan negara serta merujuk kepada tujuan dan cara bagaimana sesebuah negara mempertahankan dirinya daripada ancaman dan kemampuannya mengekalkan nilai hubungan baik dengan negara-negara jiran, tidak kira dengan mempunyai sempadan negara darat secara langsung atau sempadan maritim.

“A nation is secure to the extent to which it is not in danger of having to sacrifice its core values if it wishes to avoid war”- Walter Lipman

Globalisasi menyebabkan negara-negara terpaksa bekerjasama demi menjaga kepentingan bersama, tetapi di masa yang sama mempertahankan kepentingan yang khusus bagi mereka Keadaan ini menyebabkan bertambahnya keperluan mengekalkan hubungan baik antara negara-negara. Malaysia tidak terkecuali apatah lagi negara ini berada ditengah-tengah rantau Asia Tenggara dan mempunyai kedudukan yang strategik.

Geopolitik amat penting dalam hubungan antarabangsa dan mempunyai implikasi besar kepada pengurusan keselamatan. Hubungan geopolitik yang baik boleh mengukuhkan keselamatan sesebuah negara. Tambahan, pengukuhan dari segi ekonomi juga boleh ditingkatkan. Kemudahan perhubungan dan pengangkutan yang menghubung Malaysia dan negara-negara jiran menjadikan ia lebih terdedah (vulnerable) kepada ancaman luar secara langsung dan tidak langsung.

Perkataan geopolitik ini telah dicipta oleh Rudolf Kjellén, seorang ahli sains politik Sweden, pada permulaan abad ke-20. Kjellén telah diilhami oleh ahli geografi Jerman, Friedrich Ratzel, yang menerbitkan bukunya, Politische Geographie (geografi politik) dalam tahun 1897. Buku itu dipopularkan dalam bahasa Inggeris oleh diplomat Amerika, Robert Strausz-Hupé, seorang ahli fakulti Universiti Pennsylvania.

Menurut Preston E. James, geografi mempersoalkan tata ruang, yaitu sistem dalam hal menempati suatu ruang di permukaan Bumi. Dengan demikian geografi bersangkut-paut dengan interrelasi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik, selalu berhubungan dengan kekuasaan atau pemerintahan.

Dalam studi Hubungan antarabangsa, geopolitik merupakan suatu kajian yang melihat masalah/ hubungan antarabangsa dari sudut pandang ruang atau geosentri. Konteks teritorial di mana hubungan itu terjadi bervariasi dalam fungsi wilayah dalam interaksi, lingkungan wilayah, dan hirarki aktor: dari kebangsaan, antarabangsa, sampai benua-kawasan, juga provinsi atau lokal.

Dari beberapa pengertian di atas, pengertian geopolitik dapat lebih disederhanakan lagi. Geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah geografi, sejarah dan ilmu sosial, dengan merujuk kepada percaturan politik antarabangsa.

Geopolitik mengkaji makna strategis dan politis suatu wilayah geografi, yang mencakup lokasi, luas serta sumber daya alam wilayah tersebut. Geopolitik mempunyai 4 unsur pembangun, aitu keadaan geografi, politik dan strategi, hubungan timbal balik antara geografi dan politik, serta unsur kebijaksanaan.


Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal. Keadaan suatu negara akan selalu sejalan dengan kondisi dari kawasan geografi yang mereka tempati. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah kawasan yang berada di sekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara yang berada di sekitar (negara tetangga) memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara.


Geopolitik, diperlukakan oleh setiap negara di dunia, untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi, untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara besar.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahawa keadaan geografi suatu negara sangat mempengaruhi berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara yang bersangkutan, seperti pengambilan keputusan, kebijakan politik luar negara, hubungan perdagangan dan lain-lain. Maka dari itu, muncullah organisasi-organisasi antarabangsa yang berdasarkan pada keberadaannya dalam suatu kawasan, seperti ASEAN, Masyarakat Ekonomi Eropah, The Shanghai Six dan sebagainya.


Sumber 

2. AL-RISALAH INSTITUTE
3. prezi.com

2 comments:

Post a Comment

Geopolitik: Malaysia ‘BIDAK’ Amerika Untuk ‘MEMBUNUH’ Cina dan Russia? (Bah 1)
Geopolitik: Malaysia ‘BIDAK’ Amerika Untuk ‘MEMBUNUH’ Cina dan Russia? (Bahagian 1)
Oleh Bluee Oocean a.k.a Lautan Biru.


BO percaya penurunan harga minyak dari paras setinggi USD110 setong pada bulan Oktober 2014 ke serendah USD45 baru baru ini adalah konspirasi Amerika beserta sekutunya di Barat dan di dalam Opec untuk melemahkan pengaruh gagasan BRICS yang di ketuai oleh Cina dan Russia. Buktinya Russia adalah negara yang paling teruk terjejas dengan kejatuhan harga minyak dunia kerana 40% daripada sumber pendapatan negara tersebut bergantung kepada ekspot minyak.

Apa itu BRICS dan kenapa ia begitu di geruni oleh Amerika..?

Gagasan BRICS adalah gagasan 5 negara iaitu Brazil, Russia, India, China dan Afrika Selatan yang di tubuhkan pada tahun 2009 untuk mengimbangi pengaruh dan penguasaan Barat yang di ketuai oleh Amerika selama ini ke atas ekonomi Dunia.
Antara yang menjadi kegusaran Amerika ialah apabila BRICS yang mewakili lebih 45% penduduk di dunia telah menandatangani perjanjian untuk tidak lagi mengunakan matawang dollar Amerika di dalam perdagangan antara negara sesama mereka. Satu tindakan yang jelas mencabar Amerika kerana nilai matawang USD selama ini adalah bergantung semata mata kepada hakikat yang ianya adalah matawang yang di gunakan di dalam perdagangan antara negara negara di dunia.

Dan yang paling di takuti oleh Amerika ialah jika negara negara BRICS terutama Cina yang mempunyai lebih USD 4 trillion di dalam rezab matawang asing nya melepaskan pegangan mereka ke atas matawang tersebut ke dalam pasaran matawang dunia. Jika berlaku, ianya di jangka akan mencetuskan ‘penjualan panik’ matawang dollar oleh negara negara negara lain di dunia yang menjadikan Dollar Amerika sebagai rezab matawang asing. Rasionalnya untuk mengelakan kerugian matawang USD di dalam simpanan mereka akibat kejatuhan mendadak matawang tersebut.

Kesan nya, bertrillion matawang dollar akan kembali semula ke kitaran ekonomi Amerika yang akan menyebabkan belaku nya ‘hyper inflation’ yang bakal meranapkan ekonomi negara tersebut. Dan ekonomi Amerika ketika itu boleh di gambarkan di dalam situasi di mana rakyat nya akan memerlukan satu kereta sorong matawang Dollar hanya untuk membeli satu troli barangan runcit di pasaraya.
TPPA; Senjata Amerika keatas BRICS dan Cina terutama nya…

Jadi sesatu pilihan yang ada kepada Amerika ialah dengan melemahkan pakatan kelima lima negara di dalam BRICS secara ekonomi kerana kuasa besar seperti Cina dan Russia yang memiliki aset ketenteraan yang besar termasuk senjata nuklear tidak akan mampu di tundukan dengan kuasa ketenteraan.

Senjata utama Amerika ialah dengan menubuhkan sebuah pakatan ekonomi yang di kenali sebagai Perjanjian Perkongsian Trans Pasifik (TPPA) . Pakatan ekonomi 12 negara yang tujuan tesirat nya adalah semata mata untuk meluaskan AGENDA Amerika iaitu dengan ‘mengasingkan’ negeri Cina dengan negara negara rakan niaga utama nya di Asia dan di pesisir Pasifik. Malaysia sebagai contoh adalah rakan niaga Cina yang ke 7 terbesar di dunia di ikuti dengan Jepun, New Zealand dan lain lain.

Setakat ini tidak banyak yang diketahui tentang syarat syarat di dalam perjanjian tersebut kerana semua negara yang terlibat tidak di benarkan untuk mendedahkan isi kandungan sebenar perjanjian kepada rakyat mereka. Bagaimana pun daripada dokumen dokumen yang di bocorkan oleh Wikileaks di percayai bahawa semua syarat syarat di dalam perjanjian tersebut adalah di tulis oleh Amerika. Syarat syarat yang antara lain ‘memaksa’ negara terlibat untuk meminda undang undang yang sedia ada di negara mereka bagi menjadikan ekonomi negara tersebut lebih terbuka bagi syarikat syarikat asing untuk beroperasi dengan bebas dan tanpa sebarang sekatan. Dan negara negara terlibat juga ‘tidak di galakkan’ untuk berniaga dengan negara negara yang undang undangnya tidak menepati standard ‘keterbukaan’ negara penandatangan TPPA.

Tetapi agenda dan jadual Amerika tergendala apabila tekanan demi tekanan yang di kenakan keatas negara negara yang telibat untuk menandatangani perjanjian tersebut semenjak tahun 2009 masih lagi belum membuahkan sebarang hasil. Ini kerana negara negara yang terlibat terutama Malaysia dan New Zealand menerima tekanan yang hebat dari rakyat negara mereka untuk menolak perjanjian yang di lihat berat sebelah dan lebih memihak kepada hasrat dan agenda Amerika.

Bagaimanapun Amerika telah memberi garis masa (dateline) untuk semua negara terlibat menandatangani perjanjian tersebut menjelang bulan April 2015 setelah garismasa bulan November 2014 lalu gagal.

Ikuti bahagian ke 2 artikel ini untuk mengetahui ……Apa Peranan Malaysia Bagi Amerika?
Nota: Ini adalah pendapat peribadi BO namun ia cukup menarik untuk dikongsikan bersama

0 comments:

Post a Comment

Piramid, Vortex, Black Hole & Stargate.

Definisi tenaga:
“Kapasiti daya kekuatan akibat hasil rangsangan sumber-sumber tertentu melalui kaedah-kaedah tertentu seperti makanan, air, cahaya matahari, kilat, angin, ombak, arang batu, sumber fosil atau sebagainya yang diperlukan untuk menyempurnakan sesuatu aktiviti fizikal atau operasi mesin.” – British Columbian Encyclopedia.

Definisi ritual:
“Upacara keagamaan di sesuatu lokasi penyembahan tertentu yang memerlukan elemen-elemen tertentu dalam sesebuah kepercayaan seperti perbuatan, percakapan, kelakuan atau bacaan yang dianggap suci bagi melengkapkan upacara agama termasuk yang dilakukan secara rutin atau bermusim.” – Encyclopedia of Spiritual.

Dalam Islam, kita menamakan ia sebagai ibadah dan ibadah mempunyai maksudnya yang tersendiri, ia bukan sekadar ritual.

Definisi ibadah menurut sumber Islam:

“Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku. Aku tidak sekali-kali menghendaki sebarang rezeki pemberian dari mereka dan Aku tidak menghendaki supaya mereka memberi makan kepada-Ku. Sesungguhnya Allah, Dialah sahaja Yang Memberi rezeki (kepada sekalian makhluk-Nya, dan Dialah sahaja) Yang Mempunyai Kekuasaan yang tidak terhingga, lagi Yang Maha Kuat Kukuh kekuasaan-Nya." (Quran, al-Zariyat: 56-58)

“Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku dan ibadatku, hidupku dan matiku, hanyalah untuk Allah Tuhan yang memelihara dan mentadbir sekalian alam”. (Quran, al-An'am: 162)

“Mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi (keredaanNya) dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang Kami beri kepada mereka." (Quran, al-Sajadah: 16)

“Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah." (Quran al-Hasyr: 21)

Sabda Rasulullah S.a.w : “Tidaklah beriman dengan Al-Quran oleh orang yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran” (Hadis riwayat At-Tirmizi)

Islam menerusi al-Quran menetapkan maksud ibadah dengan sangat jelas, mencakupi perbuatan, keimanan, ketakwaan, perasaan takut kepada Allah Maha Satu, ketaatan dan berserah diri kepada Allah supaya ditaati oleh manusia, jin dan segala makhluk yang ada di langit dan di bumi.

--- Jadikan definisi dan petikan al-Quran serta hadis yang disebutkan di atas sebagai bekal untuk memahami artikel ini serta sambungan-sambungannya. --

Sandarkan juga pemahaman anda terhadap perkara-perkara ini sebelum mengikuti artikel ini:

Untuk memahami artikel ini, kita juga harus sandarkan pemahaman kita terhadap keperluan beramal dengan ayat-ayat al-Quran serta amalan-amalan yang digariskan dalam Islam. Kita sebagai umat Islam sedia maklum bahawa mengamalkan bacaan ayat-ayat tertentu mempunyai khasiatnya yang tersendiri.

Sandaran pertama: Kita percaya bahawa dengan membaca ayat Kursi dalam surah al-Baqarah boleh menghindar diri kita daripada gangguan jin dan syaitan kerana khasiatnya yang mampu membakar jin dan syaitan yang kafir sehingga rentung. Namun adakah kita nampak seolah-olah ada peluru atau laser yang keluar menembak jin-jin kafir itu semasa kita membacanya? Kita tak nampak semua itu kan?

Sandaran kedua: Kita percaya bahawa laungan azan pada setiap kali masuk waktu solat juga mempunyai khasiat menghalau jin kafir dan syaitan yang berkeliaran di setiap sudut dunia untuk menyesatkan manusia. Malah jika anda perhatikan, kebanyakan bayi (tidak kira bangsa atau agama) yang di bawah umur setahun akan terdiam seketika daripada menangis atau ketawa pada setiap kali azan dilaungkan, malah jika kita perhati, bayi itu mengamati keindahan azan (kerana hatinya diciptakan bersih). Tetapi, adakah kita nampak seolah-olah ada kereta kebal bergerak laju menghalau jin-jin kafir semasa azan dilaungkan? Juga, adakah kita nampak seolah-olah ada sesuatu yang membuatkan bayi itu tenang dan diam mengamati keindahan azan semasa ia berkumandang?

Sandaran ketiga: Kita percaya bahawa setiap amalan baik oleh setiap hamba yang soleh akan diangkat oleh Allah untuk dihisab sebagai pahala. Manakala setiap amalan buruk yang mendatangkan dosa pula akan terawang-awang di langit menunggu waktu kita bertaubat sebelum mati dan mendatangkan kemurkaan Allah (dosa akan terhapus apabila bertaubat nasuha, insya-Allah dengan kehendak Allah), dan jika tidak sempat bertaubat, amalan buruk itu akan diangkat menjadi dosa yang menunggu azab. Mohon maaf jika sandaran ketiga ini silap.

Sandaran keempat: Setiap amal ibadah memerlukan tenaga untuk disempurnakan, solat perlukan tenaga, puasa perlukan tenaga, zikir perlukan tenaga. Hasil memanfaatkan tenaga yang diberikan oleh Allah untuk melakukan perbuatan yang diredhai-Nya akan dibalas menjadi pahala. Ringkasnya, guna tenaga ke jalan Allah akan mendatangkan pahala (dengan izin Allah). Pahala hasil dari tenaga yang digunakan itu akan diangkat ke langit sebagai amalan soleh. Pahala (hasil tenaga positif) naik ke langit. Juga mohon maaf jika sandaran keempat ini salah.

Sandaran kelima: Setiap perbuatan mungkar (mengabaikan perintah Allah) juga memerlukan tenaga, berzina perlukan tenaga, membunuh juga perlukan tenaga, minum arak juga perlukan tenaga, menyembah syaitan juga perlukan tenaga, memaki hamun juga perlukan tenaga. Penggunaan tenaga di jalan salah akan bertukar menjadi dosa. Dosa hasil dari penggunaan tenaga di jalan salah akan terawang-awang di langit dan mengundang kemurkaan Allah. Dosa (hasil tenaga negatif) mengundang kemurkaan Allah. Malah akan mendatangkan malapetaka (termasuk kiamat) sebagai balasan perhitungan kepada manusia dengan kehendak-Nya. Juga mohon maaf jika sandaran ini juga salah.

(sandaran-sandaran juga ini akan diguna dalam sambungan-sambungan topik Tenaga Ritual) (kami tidak paksa anda percaya 100 peratus, hanya Allah yang lebih mengetahui mengenai kebenaran sandaran-sandaran ini)

Selamat datang ke topik mistik dan sedikit saintifik. Gunakan segala info awal yang telah diberikan melalui artikel-artikel sebelum ini untuk memahami artikel ini.

Monumen Tenaga

Kita sudah tahu siapa yang membina piramid, tetapi adakah kita tahu jenis batu yang digunakan untuk membina piramid? Menurut ahli arkeologi Dr. Philip Calahan dalam kajiannya bertajuk Kings Chamber of the Great Pyramids, piramid Mesir dibina dengan menggunakan batu kapur yang bersifat magnetik, yang mampu menjana tenaga.

Dr. Calahan menambah, bentuk bucu piramid sama ada monumen sejarah ataupun piramid moden pula mampu mengumpul setiap tenaga di sekelilingnya untuk menjana tenaga magnetik sebelum tenaga-tenaga itu dibebaskan ke ruang udara secara berterusan.

Kajian yang dibuat Dr. Calahan itu kemudian disokong oleh pakar janakuasa elektrik, Mary Hardy dan Dean Hardy di Amerika. Dalam eksperimen mereka, sekeping wang syiling emas digantung menggunakan tali secara setentang dengan bucu sebuah model replika piramid, dalam piramid itu pula diletakkan sebutir berlian, dan mereka kemudian mengalirkan aliran elektrik dalam jumlah yang sangat minimum di sekitar tapak piramid itu. Beberapa jam kemudian, syiling emas itu mencair seperti minyak walapun jumlah arus elektrik itu sangat sedikit. Mereka kemudian membuat kesimpulan, piramid mampu menyerap semua tenaga (termasuk elektrik dari kabel-kabel bawah tanah) untuk dihala ke ruang angkasa dan menjadi satu tenaga baru yang lebih besar daripada sumber asal (elektrik), malah mampu mencapai infiniti jika sumber asal itu juga besar kuantitinya.

“Rahsia terbesar dalam pembinaan piramid ialah untuk menjana tenaga, ia bukan sekadar makam raja-raja firaun. Mungkin orang Mesir dan Mayan mampu menjana elektrik ketika zaman mereka. Orang Mesir mungkin pernah memanfaatkan tenaga solar atau angin, penjanaan elektrik pula dibantu dengan batu-batu permata berlian yang disemadikan bersama mumia raja-raja.” – Hardy & Hardy.

Mary Hardy dan Dean Hardy juga menyokong pendapat Dr. Calahan mengenai fungsi pelbagai guna yang dimiliki piramid. Piramid mampu memanipulasi semua unsur tenaga elektrikal yang ada di sekelilingnya, ia turut mampu memanipulasi tenaga manusia yang berjalan atau berlari di sekitarnya. Tenaga yang dikumpulkan itu akan disalur ke ruang langit sebagai vortex dalam jumlah yang berganda. Jelas Hardy & Hardy lagi, kemampuan mengalirkan tenaga vortex pula bukan hanya tertumpu kepada binaan berbentuk piramid, malah juga yang berbentuk kon, atau apa-apa sahaja jenis bentuk binaan, asalkan ada bucu di atasnya (obelisk, monolit, minaret dan sebagainya). Ia mampu menjana vortex. Unsur tenaga vortex pula mampu bertindak seperti ‘black hole’ di ruang angkasa lepas yang mempercepatkan pergerakan masa.

Black hole ialah fenomena angkasa lepas di mana berlaku tarikan graviti (ingat artikel UFO dan Kod Hukum Graviti?) yang menyedut semua bintang di sekelilingnya. Ia adalah satu tarikan graviti yang sangat kuat yang membawa kepada kemusnahan bintang-bintang. Malah, sekiranya kapal angkasa memasuki ruang black hole pula, kapal angkasa itu akan melalui perjalanan yang sangat pantas (merentas masa) sehingga memasuki galaksi lain dalam masa yang sangat singkat, masa yang diambil adalah lebih singkat daripada perjalanan yang tidak melalui black hole, itu pun sekiranya kapal angkasa itu terselamat daripada hentaman bintang-bintang yang disedut masuk ke dalam black hole.

Dalam artikel SISTEM DAJJAL: UFO dan Kod Hukum Graviti yang diterbitkan sebelum ini, kami di Konspirasi Sepanjang Zaman bukan mahu bercerita mengenai alien itu sebenarnya jin dan syaitan. Tapi kami mahu anda faham mengenai kod-kod hukum graviti yang ditinggalkan Dajjal melalui binaan piramid dan artifak sejarah. Pengetahuan graviti yang ditinggalkan Dajjal dan kemudian dikembangkan Isaac Newton adalah supaya Dajjal dapat menyampaikan mesej mengenai kemampuan graviti merentas masa, atau membuka pintu dunia ghaib.

Piramid menghasilkan vortex, vortex pula mampu bertindak seperti black hole, dan black hole pula mempunyai graviti yang membawa manusia merentas masa ke pintu galaksi lain. Artikel UFO dan Kod Hukum Graviti adalah input awal supaya anda memahami maksud ini. Dajjal meninggalkan kod hukum graviti supaya penyembahnya membina lebih banyak piramid dan binaan-binaan berbucu supaya dapat membuka pintu dunia ghaib seluas-luasnya pada saat kemunculannya nanti.

mudah untuk faham:
Piramid = vortex = blackhole = graviti = gerbang ghaib (kebanyakan orang suka menyebut gerbang ghaib sebagai stargate).

Kod hukum graviti itu pula berguna untuk mencipta teknologi penerbangan, yang dijadikan jet perang untuk menjayakan plot ketenteraan dalam perang-perang dunia.

Berbalik kepada monumen tenaga, kita ambil sandaran pertama, ketiga dan keempat yang dinyatakan di awal artikel ini. Kita tidak nampak tenaga yang terhasil daripada piramid, tetapi eksperimen saintifik telah membuktikannya.

OK, cuba kita lihat di sekitar piramid-piramid moden yang dibina di serata dunia hari ini. Piramid moden itu berfungsi sebagai kompleks membeli-belah, pusat konvensyen atau sebagainya. Kebanyakannya terletak di tengah bandar yang mempunyai tiang-tiang elektrik dan wayar-wayar kabel elektrik di bawah tanah. Tiang dan kabel bawah tanah itu pula bergerak di sekeliling piramid moden itu. Dan apa yang jadi? Tenaga elektrik itu diserap oleh piramid di sebabkan bentuk binaannya yang menyebabkan ia bertindak sedemikian. Tenaga itu pula dilepaskan di bucunya, menjadi vortex. Tapi kita tak nampak vortex itu..kan?

Apabila semua vortex daripada semua piramid seluruh dunia mencapai tahap jumlah kapasiti yang diperlukan, tidak mustahilkah akan terbentuk satu fenomena seperti black hole di atas bumi? Ia bukanlah akan menyedut kita semua masuk ke dalam vortex seperti black hole itu, tetapi ia berfungsi untuk membuka pintu gerbang dunia ghaib untuk satu tempoh tertentu bagi membolehkan Dajjal keluar semula dengan para iblis dan jin.

Malah, jika kita melihat pintu gerbang dunia ghaib itu seperti sebuah black hole yang ada di rangkasa lepas, maka tidak mustahil para jin dan syaitan akan keluar dengan UFO yang seolah-olah datang dari angkasa lepas melalui black hole yang terhasil di bumi dan menggelarkan diri mereka sebagai alien. Berapa jumlah kapasiti tenaga vortex yang diperlukan untuk membuka pintu dunia ghaib? Maaf, kami tidak tahu.

Dalam menjelaskan kemampuan manusia mencipta objek pantas dalam menjelajah angkasa lepas, kita ambil contoh kapal robotik tanpa juruterbang ciptaan NASA pada Januari 2006 iaitu New Horizon yang mampu memecut 16.26 km/saat atau 58,536 km/jam dari orbit planet Bumi sehingga ke orbit planet Pluto, Jupiter, Saturn dan Kuiper dengan memecah masuk beberapa black hole. Ia adalah hasil pemecahan kod graviti, yang menunjukkan adalah tidak mustahil untuk manusia meneroka black hole di bumi dengan pengetahuan graviti yang ada.

Barangkali, ia (New Horizon) adalah teknologi yang sama digunakan oleh Amerika dan sekutunya untuk membina UFO yang mampu bergerak sangat pantas seperti didakwa oleh sesetengah pihak yang pernah melihat kepantasan objek UFO berterbangan di ruang udara. Segalanya tidak mustahil, teknologi yang dimiliki New Horizon sudah mampu memberi gambaran terhadap kebarangkalian itu.

Kita juga sudah faham bahawa piramid dan binaan-binaan berbucu yang dibina sejak zaman sejarah tamadun purba dan juga piramid-piramid moden yang dibina di serata dunia hari ini mampu menjana tenaga di sekelilingnya menjadi vortex. Binaan-binaan berbucu yang lain juga mampu menjana tenaga vortex seperti itu.

Kita ambil sandaran ketiga, keempat dan kelima pula, semua amalan baik dan jahat yang kita lakukan memerlukan tenaga yang menghasilkan sama ada tenaga positif atau negatif. Perbuatan kita memerlukan tenaga. Kaitkan pula dengan pembinaan piramid moden di serata dunia (Sunway Pyramid yang paling dekat dengan kita, juga binaan-binaan berbucu yang bercirikan senibina Masonic yang lain) yang mampu menyerap tenaga dan membebaskannya menjadi vortex.

Cuba fahamkan walaupun sedikit mistik, kita membuat dosa dengan menggunakan tenaga dan piramid pula menyerap tenaga itu untuk dibebaskan menjadi vortex untuk membuka pintu Dajjal. Cuba selarikan dengan sistem mind control yang mana mereka mahu kita membuat dosa melalui program-program hiburan dan lain-lain, kenapa Dajjal mahu kita terjebak seks bebas, menagih dadah dan sebagainya sehingga mendatangkan dosa dan kemurkaan Allah?

Ia mungkin disebabkan sesuatu yang diinginkan Dajjal iaitu ‘tenaga dan dosa’ yang kita hasilkan itu dapat diserap oleh piramid dan dijana menjadi kekuatan untuk membuka pintu syaitan, pintu Dajjal, dan pintu keluarnya UFO. Dosa melampaui batas yang kita lakukan pula akan mengundang kemurkaan Allah sehingga mendatangkan malapetaka yang akan berakhir dengan kiamat, yang membawa kepada keluarnya Dajjal.

(kami tidak paksa anda percaya, kami hanya mahu anda berfikir bersama kami)

Pintu vortex kerap dibuka untuk tujuan keluar masuk para jin dan syaitan, dan proses itu terus berlarutan... ia berlaku di lokasi-lokasi tertentu, termasuk di belakang rumah anda, ia tidak memerlukan kapasiti tenaga yang tinggi untuk dibuka.

Wallahu'alam


Baca selanjutnya di sini


Apakah Itu Black Hole Atau StarGate?

0 comments:

Post a Comment

8 Iklan Cepat Kaya Yang Buatkan Anda Teringin Komen ‘PM’ Laju-LajuMemetik aartikel yang digarap dari sebuah blog, di bawah dapat dihuraikan 8 jenis ‘iklan Cepat Kaya’ yang buatkan kita terasa teringin benar nak komen ‘PM’ laju-laju.

1). Memang sedap hidup jika wang tidak henti-henti jatuh dari langit. Apa lagi, pantas PM!

2). Jika semua rakyat Malaysia layan join buat perkara yang sama, macam mana? Mana mampu key in data 3.2 juta orang sebulan3). Target iklan ini memang spesifik. Siapa yang tengah goyang kaki sekarang, boleh join. Income pasti masuk


4). Malas pun boleh buat duit, duduk sahaja di rumah. Cepat isi kekosongan, limited 20 orang sahaja

5). Ini perniagaan yang tidak akan rugi. Orang berniaga minyak petrol pun masih tidak terjamin untung rugi, tapi bukan perniagaan ini. Dijamin!
6). Rupanya ini rahsia suri rumah yang jutawan di rumah. Hanya perlu photostat dan pos sahaja. Pos kepada siapa, kami tidak tahu

7). Cuba terangkan kepada kami, berniaga apa yang tidak payah buat apa-apa sebegini? Pulangan besar. Ayuh ramai-ramai sertai!

8). Sesungguhnya, jika mahu beroleh kesenangan, berusahalah, Goyang kaki dan goyanglah semua anggota badan pun tapi jika tiada usaha, anda tidak ke mana. Ha, tengah goyang apa tu bang?

0 comments:

Post a Comment

5 Barang Yang Tidak Digalakkan Beli Di Kedai RM5
Lambakkan kedai RM5 yang menjual pelbagai barang harian tumbuh bagai cendawan selepas hujan di serata Malaysia.


Kebanyakannya barangan yang dijual dengan harga berpatutan ini datangnya dari Jepun malah ada juga dari China.

Namun perlu diingatkan bahawa sesetengah barangan tidak digalakkan untuk dibeli ekoran kualiti dan nilai yang tak berbaloi setanding harga.

Adakalanya barangan tersebut murah namun tidak berkualiti, ada juga kerana nilainya tak setanding harga.

Berikut berdasarkan artikel yang digarap di portal Mylaunchpad, di bawah adalah 5 barang yang tidak digalakkan untuk dibeli di kedai RM5:

1). Peralatan MemasakSebahagian dari peralatan memasak ini diperbuat dari plastik biasa. Meskipun label menyatakan ia diperbuat dari silikon tahan panas tetapi apabila menggunakannya, ia cair atau terbakar. Bahaya jika toksin masuk ke dalam makanan.2). Alat Tulis
Alat tulis dijual dengan harga promosi dan murah iaitu RM5 namun dalam bungkusan yakni kuantiti yang banyak. Jika membeli secara berasingan di kedai biasa, harganya lebih murah malah menjimatkan dan tidak membazir.3). Kertas PembalutMahal bukan? Meskipun dijual 2 atau 3 gulung dengan harga RM5, kertas pembalut sebenarnya tidaklah semahal itu. Kertas pembalut ada dijual semurah RM1 sekeping di kedai alat tulis biasa.4). Air Tin / BerkarbonatAnda akan membayar untuk hiasan animasi sahaja. Kebiasaannya seleksi air ini datangnya dari Jepun maka dihiasi dengan animasi kartun yang popular di sana. Rasanya lebih kurang atau sama sahaja dengan produk yang dipasar di Malaysia.5). Krim SolekanJika anda fasih dan boleh membaca romaji Jepun, silakan membeli. Bahan yang terkandung dalam krim tersebut sememangnya tidak diketahui. Berkemungkinan mempunyai kadar toksik yang tinggi atau tidak sesuai untuk kulit orang Malaysia.

Walaupun begitu, bukan semua barang tidak sesuai dibeli di kedai RM5. Ada bermacam barangan lain yang berbaloi dibeli dengan harga semurah itu. Sarungkan idelogi ‘alah membeli menang memakai’ seketika melangkah masuk ke kedai berpatutan ini.

Kredit gambar: Fitrihadi

0 comments:

Post a Comment

Darah Berwarna Merah, Mengapa Urat Darah Berwarna Biru?

5 Soalan Pelik, 5 Jawapannya


Pernah bertanyakan diri sendiri soalan-soalan ini? Mungkin belum dapat jawapannya? Menerusi perkongsian artikel di portal Mylaunchpad, kami berikan kepada anda jawapan kepada 5 soalan pelik tetapi logik ini.


1). Soalan: Darah manusia berwarna merah, jadi kenapa urat kita nampak seperti warna biru? Jawapan: Kerana perbezaan julat atau kepanjangan gelombang, dan perbezaan sifat bahan yang mengenai tangan kita apabila kita melihatnya. Warna biru yang dihasilkan diserap darah lantas memantulkan warna urat kelihatan seperti warna biru. Jawapan yang sama juga boleh diberi kepada persoalan kenapa langit berwarna biru.


2). Soalan: Kenapa kita tak dapat dengar accent penyanyi ketika menyanyi?Jawapan: Betul, apabila dengar Adele menyanyi, kita tak boleh teka sama ada dia British atau American. Ini berkaitan dengan faktor fonetik dan nada. Apabila menyanyi, seorang penyanyi perlu ‘menekan’ sesetengah suku kata dan memanjangkan sebutan huruf vokal. Hasilnya, semua sebutan dalam nyanyian kedengaran “American”.3). Soalan: Apa beza “&” dan “dan” dalam kredit filem?Jawapan: Simbol “&” bermaksud dua orang yang bekerja bersama, manakala “dan” bermaksud hasil kerja seseorang diubah dan digunakan oleh seseorang yang lain.4).Soalan: Kenapa kita tak boleh tentukan sama ada tomato sejenis buah atau sayuran?Jawapan: Secara teknikal, tomato adalah buah kerana mempunyai biji di dalam yang boleh diambil dan ditanam. Tetapi keputusan Mahkamah Agung New York pada tahun 1893 memutuskan ia adalah sejenis sayuran kerana tak mahu petani yang menanam tomato terlepas dari membayar cukai.5). Soalan: Kenapa jari kita mengecut selepas mandi atau berendam dalam air?
Jawapan: Tak ada kena mengena dengan penyerapan air yang banyak. Sebaliknya, ia terjadi untuk menguatkan cengkaman jari tangan dan kaki ketika berada dalam air. Contoh paling mudah, seperti tayar kereta yang punya kualiti yang baik, ia akan mencengkam apabila melalui air atau kawasan basah.

0 comments:

Post a Comment

5 Bintang Porno Wanita Yang Beragama Islam!1). Saidah VorajiWanita India yang hijrah ke sebuah bandar di England ini merupakan seorang wanita muslim yang terlibat dalam industri porno hingga kini. Saidah sendiri mempunyai nama panggung iaitu Sahara Knite.Penglibatannya dalm industri porno telah menuai kecaman dari keluarganya. Seperti yang dilaporkan oleh wikiislam.net, Sahara semasa kecil merupakan gadis bertudung yang setiap hari mengaji dan juga solat lima waktu. Namun suatu hari Sahara merasa hidupnya menjenuhkan hingga membuat dia memilih untuk menjadi pelakon filem dewasa.
2). Tehmeena Afzal
Merupakan wanita kelahiran Pakistan yang juga menuai banyak kritikan. Afzal dilahirkan dari latar belakang keluarga Islam yang sangat keras. Namun entah mengapa dia memutuskan untuk masuk ke dalam industri dewasa.Seperti yang dilaporkan oleh modelmayhem.com, Afzal pun juga menrima banyak cemuhan dan kritikan yang ditujukan kepadanya tatkala foto ghairah dan panasnya mulai tersebar. Namun wanita berambut hitam ini nampak tenang dan tetap fokus pada apa yang dia jalani saat ini.
3). Sila SahinSeorang warga negara Jerman yang lahir pada 3 Disember 1985. Menurut wikipedia.org, dia merupakan seorang model cantik yang memeluk agama Islam. Sila dibesarkan dari keluarga yang sangat taat dan konservatif.Namun saat ia mulai menjejaki dunia model, banyak tawaran yang datang pada Sila. Tak terkecuali tawaran berlakon filem dewasa di mana dia harus telanjang bulat tanpa sehelai kain pun. Gadis itu pun menuai kecaman keras dari awam, keluarga dan pemeluk agama Islam lainnya.
4). Sibel Kekilli
Wanita cantik ini lahir di Jerman 33 tahun yang lalu. Dia merupakan wanita berdarah Turki yang menjadi pelakon dan model di Jerman. Menurut wikipedia.org, Sibel Kekilli adalah pelakon ternama yang namanya sudah sering dijumpai di beberapa filem terkenal.Sibel yang telah memutuskan untuk menjadi pelakon filem dewasa terpaksa berhadapan dengan kecaman dari keluarga dan juga orang awam. Sibel merupakan wanita yang lahir dalam keluarga muslim dan taat dalam beribadah dan nampaknya keputusannya telah membuat keluarga Sibel merasa terhina.5). Shazia SahariWanita cantik ini mempunyai darah Pakistan dan juga Arab Saudi ini telah berhijrah ke Amerika Syarikat dan menjadi bintang porno. Wanita seksi bermata coklat ini memulakan kerjayanya di industri porno pada tahun 2011.Kecaman dan kritikan pedas terhadap dirinya sebagai wanita Muslim bukan merupakan hal yang aneh dan baru lagi bagi Sahari.Sumber: vemale.com

0 comments:

Post a Comment

Razak Baginda Mula Bersuara !!!
Semua sedia maklum mahkamah sudah pun memutuskan bahawa kedua-dua anggota UTK yang didakwa membunuh warga Monggolia sebagai bersalah dan bakal dikenakan hukuman mati.

Malah pihak berwajib juga sedang berusaha untuk membawa pulang Sirul yang kini di tahan di Villawood Immigration Detention Centre , Sydney Australia.

Namun bukan cerita Sirul yang mahu MMI kongsikan disini tetapi sesi temubual oleh TMI bersama Razak Baginda , seorang penganalisis politik yang pernah dipenjarakan akibat tuduhan bersubahat membunuh seorang warga Monggolia.

Ramai yang agak keliru dengan perjalanan kes ini dan banyak perkara seolah-olah tidak terjawab. Di satu pihak lagi jangan cakaplah sentiasa berusaha untuk mengaitkan insiden ini dengan kepimpinan negara Datuk Seri Najib Tun Razak.

Apa pun mungkin kenyataan terbaru daripada Razak Baginda ini memberikan sedikit pencerahan kepada kita !!

Berikut sebahagian petikan wawancara Razak dengan TMI :

TMI: Kenapa anda bersuara sekarang?

Razak: Masalahnya ialah, keadaan sudah menjadi sangat tidak masuk akal. Ya Tuhan, orang pusing dan putar belit cerita. Sekarang tiba-tiba anaknya muncul (anak Sirul Azhar) dan terbaharu yang saya dengar, ibunya kata dia diperangkap. Apa lagi yang kita nak jangkakan keluar dari mulut ibunya? Lebih kurang spekulasi yang sama, tetapi sekarang lebih berbelit kerana kita sudah hampir sampai ke penghujung proses. Semua spekulasi yang dibuat sudah tentu membuatkan saya lebih marah. Dari sudut undang-undang, kes jenayah kini sudah berakhir dan itulah sebabnya saya bercakap sekarang.Boleh anda kongsikan pengalaman anda di penjara?

Tiada siapa nak masuk penjara. Saya dengar orang cakap, "Saya tak peduli, saya nak masuk penjara". Jangan cakap macam tu sebab anda tak pernah cuba. Saya sangat kecewa, kerana saya tidak bersalah. Saya terus-terusan menyoal diri, apa saya buat di sini? Satu lagi kekecewaan ialah, kes mahkamah yang berlarutan. Saya benci cuti umum kerana cuti umum bermakna kes itu akan ditangguhkan lagi. Ia satu pengalaman yang dahsyat.

Semasa anda di sana, adakah Azilah dan Sirul dalam kompleks penjara yang sama? Anda nampak mereka?

Sudah tentu mereka (pihak berkuasa penjara) pisahkan kami. Saya tidak pernah melihat mereka. Hanya nampak mereka apabila kami berada di mahkamah. Sebenarnya, saya tidak pernah bertemu mereka sehingga tiga atau empat bulan selepas saya berada di penjara. Hanya bertemu mereka pada hari pertama perbicaraan.

Ini bukan kes pembunuhan biasa.

Ya, kerana ada banyak putar belit. Kalau anda hanya anggap ini sebagai satu pembunuhan dan tidak mempolitikkannya, ia hanya satu kes bunuh biasa. Akibat keakraban saya dengan Najib, orang-orang yang mahu membunuh Najib (dari segi politik) pada masa itu, melihatnya sebagai peluang keemasan menggunakan keadaan itu terhadapnya. Jika saya tiada sebarang kaitan dengan Najib, walaupun saya seorang penganalisis politik, perkara ini akan reda.

Ada "herd mentality" (sikap menurut) di kalangan rakyat Malaysia. Dari awal lagi, satu gambaran dicipta. Ini sudut pandang yang perlu diambil, dan semua orang turut serta mengambil pandangan yang sama. Saya cabar anda jadi lebih kreatif sedikit dan lihat gambaran yang lebih luas.

Jika anda bercakap mengenai konspirasi polis, tidak mustahil ada konspirasi lain juga berlaku. Kebenaran dalam kes ini ialah satu perkara yang terlalu amat membosankan. Ia hanya kes jenayah bunuh biasa, tetapi masih terdapat mereka yang yakin polis tidak boleh melakukan ini tanpa arahan. Berapa ramai orang yang mati dalam tahanan reman? Kiraan kali terakhir ialah 156 pada 2008, dan angka semakin bertambah. Jadi, siapa yang arahkan semua ini?

Maksud anda, kedua-dua mereka bertindak atas kemahuan mereka sendiri?

Ya, seperti yang diputuskan mahkamah. Kerana, akhirnya, prosiding mahkamah begitu telus, beberapa peguam pertahanan terbaik turut terlibat, termasuk Karpal Singh. Hakim sangat liberal, memberi peluang kepada semua orang untuk bertanya soalan. Anda boleh kata apa saja tentang sistem kita, tapi ia sangat telus.

Saya sangat kecewa kerana ada begitu banyak penangguhan ketika kes itu. Apa masalahnya jika mereka (Azilah dan Sirul) bertindak sendiri? Lihatlah kes MH370, ada konspirasi? Buktikan. Tiada siapa dapat berikan bukti. Perkara itu boleh terjadi. (Seperti) Segitiga Bermuda.

Ada sesetengah perkara yang tidak dapat dijelaskan. Kenapa tidak dengan kes ini? Mereka bertindak sendiri. Mengapa tak boleh? Mengapa? Kerana rakyat Malaysia disogokkan dengan idea sejak hari pertama yang inilah ceritanya. Inilah cerita yang diputarkan. Semua orang, tanpa berfikir, terus mengambil dan menerima pandangan yang sama dan terus-terusan begitu.

Ada sekali anda menimbulkan kekecohan apabila sesuatu diperkatakan dan isteri anda jua menjerit, "Lihat sini, dia tak mahu jadi PM." Apa cerita di sebalik kejadian itu?

Sangat kelakar. Betul. Kalau anda di penjara, dan anda kata, saya nak selesaikan kes ini, dan kemudian ada orang beritahu anda, kes ini ditangguhkan hingga dua minggu akan datang. Saya marah sangat kerana pada pandangan saya keseluruhan sistem ini sengaja dipanjangkan.

Perbicaraan ini merupakan yang paling disensasikan dalam sejarah Malaysia. Botak Chin pun tak dapat liputan sebegini. Saya masih simpan semua keratan akhbar. Memang menakjubkan melihat liputan media yang saya terima.

Anda pun tahu... pengarang berita juga terlibat. Kalau saya punya surat khabar sendiri, saya hanya perlu kata, "jangan mainkan cerita ini". Tapi, ada orang cuba siram minyak kat api. Sudah tentu saya kecewa. Saya dalam penjara, fikirlah... Dan semua orang sibuk spekulasi itu dan ini.

Jadi, kekecohan itu hanya kerana perbicaraan kes ditangguhkan?

Ya, sebab, kalau anda tengok tarikhnya, ada dua minggu penangguhan. Anda pun tahu bagaimana keadaannya apabila kes ditangguhkan, anda balik ke penjara, anda tak boleh jumpa keluarga. Ayah saya bisik kepada saya yang kes itu akan ditangguhkan, saya marah sangat.

Ceritakan hubungan anda dengan Bala (penyiasat persendirian P Balasubramaniam).

Hubungan yang menarik. Dua kali saya berhubung dengannya. Pertama, ketika Altantuya datang ke Malaysia buat kali pertama, selepas peras ugut, dia nak jumpa saya. Saya sedar saya perlukan satu bentuk perlindungan. Saya bertanya sekeliling dan ada seseorang mencadangkan Bala.

Arahan dia senang saja - ikut saya, tunggu di bawah, kalau dia (Altantuya) datang, beritahu saya. Dan ketika itu saya hanya mahu mengelak dari berjumpa dengannya. Saya tak mahu berdepan dengannya. Saya tahu apa isunya, dia hendak duit dari saya.

Saya sebenarnya jumpa dia sekali, sebelum saya jumpa Bala.

Ceritanya begini, dia datang. Saya beritahu dia, "Buatlah apa awak nak." Harap anda tak akan kena peras ugut. Kalau anda tengok semua kes peras ugut, sekali anda menyerah diri bila diperas ugut, susahlah. Peras ugut tidak akan berakhir apabila anda kata, "Anda hendak peras ugut saya? Saya tak peduli." Kemudian, habislah.

Apa dia nak buat? Dalam kes saya, saya serah diri pada awalnya, tapi kemudian saya kata, tidak lagi. Masa itulah dia (Altantuya) mula datang. Saya kata saya tak mahu beri duit lagi. Dia jadi sangat marah.

Apa yang dia peras ugut anda?

Ia sesuatu yang peribadi, hubungan itu... Ia sesuatu yang sangat peribadi.

Bagaimana dengan tuduhan komisyen AS$500,000 (dari perjanjian kapal selam)?

Mana datangnya cerita itu? Inilah masalahnya. Orang sekarang ini semuanya malas, wartawan dan semua orang malas. Mereka tak periksa sumber. Tengok dari mana datangnya AS$500,000 itu.

Ia disebut dalam akuan bersumpah pertama Bala.

Ok, sesiapa pun boleh kata begitu. Dari mana datangnya perkara itu? Jujur cakap, AS$500,000 itu perkara baharu bagi saya. Saya tak tahu tentang itu. Dia (Altantuya) peras ugut saya minta AS$5,000, AS$8,000. Sebab itu saya ikutkan.

Tiada yuran untuk khidmatnya sebagai penterjemah?

Yuran penterjemahan apa? Cerita dia sebagai penterjemah itu hanya jenaka. Dia tak boleh pun bertutur bahasa Perancis. Kita semua mangsa satu percaturan politik. Dan kita semua pun peraya. Sejak awal, semuanya satu naratif – pembunuhan, Najib, Razak dan perjanjian kapal selam.

Naratif ini disogokkan kepada rakyat Malaysia sejak hari pertama dan semua orang seperti sekawan kerbau, ikut saja.

Cuba periksa, bolehkah dia bercakap dalam bahasa Perancis? Tiada seorang pun warga Perancis yang terlibat dalam urusan jual beli kapal selam jumpa dia atau kenal dia. Orang Perancis semuanya canggih. Mereka bertutur bahasa Inggeris dengan baik. Tiada siapa persoalkan. Kenapa perlu ada penterjemah bahasa Perancis yang berbangsa Mongolia?

Cuba fikir. Kalau saya hendak seorang penterjemah, sudah tentu saya ambil seorang berbangsa Perancis, atau warga Britain. Kenapa saya nak ambil seorang warga Mongolia?

Pernahkah dia pergi ke Perancis, tinggal di sana dan belajar bahasa itu? Dan semua orang percaya sahaja yang dia seorang penterjemah bahasa Perancis dan dia dibayar untuk itu. Tiada siapa yang persoalkan perkara itu.

Dalam akuan bersumpah pertama Bala, ada satu lagi tuduhan, iaitu Najib yang memperkenalkan Altantuya kepada anda.

Itu sebahagian dari naratif itu. Saya sudah katakan beratus kali, saya tak tahu nak cakap macam mana lagi. Najib tak pernah kenal perempuan itu. Najib tidak bersalah. Kalau anda semua rasa ada kaitan antara mereka, mana buktinya? Jangan lupa yang dalam keadaan macam ini, ramai orang ambil kesempatan. Kita dah selalu sangat tengok perkara ini.

Bagaimana anda mengenali Altantuya?

Kalau saya kenal Najib, tak bermakna dia tahu semua tentang saya. Tetapi, kesimpulan dibuat, dia (Najib) tahu semua yang saya buat. Itu satu kesimpulan yang salah.

Saya katakan dalam afidavit saya, dan itulah kebenarannya. Kebenaran itu menyakitkan keluarga saya, dan ada perdebatan di kalangan pasukan guaman saya sama ada saya patut masukkan perkara itu atau tidak. Saya sudah beritahu bagaimana saya jumpa dia. Semuanya ada di sana (dalam afidavit).

Jadi, anda mengatakan isi kandungan akuan bersumpah Bala yang pertama itu mengarut?

Semuanya mengarut. Termasuk juga tuduhan seks luar tabii. Semua mengarut. Semua orang anggap akuan bersumpah itu betul. Tambahan pula, dalam akuan bersumpah itu, Bala kata: “ada orang beritahu saya” atau “saya beritahu dia”. Semua itu cakap-cakap orang sahaja.

Siapa di belakang semua ini?

Drakula, pontianak, serigala jadian, siapa saja lah. Watak kesukaan saya selalunya Drakula.

Tujuan utamanya ialah hendak mengenakan Najib?

Ya, sudah tentu.

Dan anda juga menjadi mangsa?

Tidak, saya tak boleh kata saya mangsa. Ada pembunuhan berlaku, dan disebabkan saya mempunyai kaitan dengan keseluruhan perkara itu, dan ceritanya sangat menarik untuk dilepaskan begitu saja.

Di luar sana ada ramai orang yang mengambil kesempatan. Dan jangan lupa. Najib ketika itu timbalan perdana menteri (TPM), dan di negara kita ini, TPM cuma selangkah sebelum menjadi PM. Semua orang tahu beliau berpotensi menjadi PM.

Adakah anda masih rapat dengan Najib sekarang?

Tidak. Tapi pentingkah perkara itu? Keadaan sudah menjadi sangat tidak masuk akal, kalau saya minum teh dengan Najib, semua orang akan kata "Ya Tuhan..." Jadi, kita kena mara ke hadapan teruskan kehidupan.

Adakah anda rasa rakyat Malaysia akan mara ke hadapan? Hantu Altantuya akan berakhir di sini?

Tidak. Kerana ada ramai pihak berkepentingan di luar sana. Kerana, ini satu percaturan politik. Kita semua mangsa permainan politik ini. Anda tahu ada berapa ramai hantu di luar sana? Orang tidak peduli sebab semua mereka tidak memihak kepada mana-mana parti politik. Tetapi yang ini, orang peduli, kerana ia bermotifkan politik. Itu saja.

Anda dibebaskan pada 31 Oktober, 2008. Sejak itu, isu Altantuya ini digunakan untuk menentang Najib. Kenapa anda tidak bersuara lebih awal, katakan contohnya, okay, cukup-cukuplah?

Yang menjadi kebimbangan peguam saya, sangat jelas. Selagi saya terlibat dalam perbicaraan, dan kes ini belum selesai, anda tidak akan mahu berkata apa-apa sehingga keseluruhan proses selesai.

Tetapi Najib tidak dibicarakan. Dan anda dibebaskan. Jadi, apa masalahnya?

Saya adakan sidang media (selepas dibebaskan). Kenyataan dikeluarkan. Yang mengecewakan, pihak akhbar tidak bertanya semua soalan itu. Mereka hanya tanya tentang naratif itu. Mereka tak tanya soalan penting yang lain.

Anda tidak rasa selepas itu anda perlu lakukan sesuatu yang wajar dan katakan, cukup semua ini?

Terdapat perdebatan hangat selepas saya dibebaskan, dan keputusannya ialah, biar saya keluarkan satu kenyataan. Dan bukan hanya kenyataan, diikuti sesi soal jawab.

Tetapi, enam tujuh tahun kemudian, perkara yang sama ditimbulkan. Setiap kali saya bercakap dengan peguam saya, mereka kata elok saya tidak kata apa-apa. "Anda sudah cakap apa yang anda hendak cakap… tiada apa lagi yang baru. Tunggu dulu… hingga keseluruhan proses selesai."

Dan itu sebabnya kenapa saya rasa saya perlu bercakap sekarang, memandangkan kes ini akhirnya sudah selesai.

Tetapi saya masih lihat banyak benda yang mengarut. Jadi, saya kata kepada diri sendiri, biar saya cuba (terangkan) sekali lagi.

Mereka kata Najib tidak pernah menafikan (mengenali Altantuya). Tak betul. Beliau banyak kali menafikan. Orang macam Najib pun, sampai satu masa dia akan kata, "apa saya nak buat lagi."

Najib sekarang diserang. Dan anda tampil mengatakan Najib tidak bersalah. Beliau tidak terlibat sejak dari mula. Kenapa sekarang?

Saya harap fokusnya ialah ke atas saya, bukan Najib. Ini kisah saya. Kasihan dia (Najib). Jujur saya katakan, saya tidak dapat luahkan dengan kata-kata perasaan saya tentang bagaimana beliau yang jadi mangsa.

Tetapi anda tidak jelaskan bagaimana anda menjadi mangsa?

Terus terang, saya seorang yang “private” (mempunyai kehidupan peribadi sendiri). Saya tiada cita-cita politik. Saya tak peduli semua itu sebenarnya.

Tetapi anda terpaksa meringkuk di dalam penjara selama 22 bulan.

Ya, tetapi begitulah sistemnya. Apa boleh saya buat. Kami cuba apa saja yang boleh untuk mendapatkan ikat jamin tetapi tidak berjaya.

Kalau dikenang semula apa yang terjadi, apa yang berbeza yang mungkin anda lakukan?

Jujur saya katakan kepada anda, saya sepatutnya dapatkan pasukan guaman yang terbaik dan saman semua orang yang sesuka hati bercakap sesuatu yang mereka tiada bukti. Itu yang saya sepatutnya lakukan, itu yang saya kesalkan.

Ada lagi satu persoalan yang perlu dikongsikan dengan semua !!

Kenapa Sirul memilih Australia dan siapakah yang berada di belakang beliau dalam proses pemindahannya ke negara tersebut ?
0 comments:

Post a Comment

SIDANG MEDIA MH370 DIBATALKAN KERANA AHLI KELUARGA?
PUTRAJAYA -29/01/2015: Jabatan Penerbangan Awam dalam sebentar tadi mengumumkan pembatalan sidang media khas perkembangan MH370.

Pembatalan sidang media khas tersebut mengundang sedikit kekecohan dikalangan pengamal media.
Dalam pada itu menurut sumber, pembatalan tersebut dibuat kerana kehadiran beberapa ahli keluarga mangsa didalam dewan tersebut.0 comments:

Post a Comment

AMANAT ORANG TUA TERSELIT DALAM RAHSIA HAMIL LISA SURIHANI

Akhirnya desas-desus yang mengatakan Lisa Surihani hamil sudah terjawab.., perkara ini disahkan sendiri oleh suaminya, Yusry Abdul Halim.. Mungkin Yusry tak nak timbul banyak spekulasi dan anggapan yang tak masuk akal dari pihak lain..

Ingat lagi tak, bila mereka rahsiakan perkara ni ada orang buat spekulasi pasangan ni cuba nak sorokkan kehamilan sebab dah terikat dengan kontrak stesen TV..

Bukan mereka saja nak rahsiakan, cuma mereka mengikut pandangan orang-orang tua memandangkan kandungan Lisa pun masih di peringkat awal..

“Kami sudah berbincang mengenai perkara ini dan ya, dia sudah mengandung. Cuma ia masih terlalu awal dan sebab itu kami tidak mahu kecoh.

“Ada yang cakap itu dan inilah termasuk kononnya kami berdiam diri kerana akan terikat kontrak eksklusif dengan stesen TV.

“Tak ada eksklusif mana mana pun. Nanti bila kami bersedia bercerita lanjut, ia akan dikongsi bersama sama,” katanya.. yang dipetik oleh A/Utara.News.com

Mesti ramai peminat mereka gembira mendengar berita ni.. Apapun, marilah kita ucapkan tahniah atas kehamilan ini dan mendoakan agar Lisa diberikan kesihatan yang baik sepanjang kehamilan.. 

0 comments:

Post a Comment

Kenapa Lelaki Tertarik Payudara Wanita?

Gambar hiasan
Kecenderungan lelaki terobsesi pada payudara wanita bukanlah tanpa alasan, Kerana sebuah kajian berhasil menemukan faktor yang mempengaruhi ketertarikan lelaki pada payudara wanita.Penulis buku The Chemistry Between Us: Love, Sex And The Science Of Attraction, Larry Young dan Brian Alexander, percaya bahawa rasa ketertarikan tersebut muncul kerana pengaruh hormon yang dilepaskan saat menyusui ketika para lelaki masih bayi.


Ketika seorang wanita melahirkan, bayi akan terlibat dalam beberapa manipulasi yang cukup rumit pada payudara ibunya. Proses ini mampu mengirimkan signal di sepanjang saraf dan otak serta memicu pelepasan hormon oksitosin di hipotalamus otak.

Oksitosin ini pada akhirnya dapat merangsang otot-otot halus pada payudara wanita untuk mengeluarkan ASI yang dipersiapkan untuk bayi. Hormon tersebut diketahui dapat membentuk ikatan yang kuat antara ibu dan bayi.

“Anak laki-laki tidak pernah belajar agar mereka tertarik pada payudara. Ketertarikan ini timbul secara alamiah dan merupakan proses biologis yang tertanam dalam setiap otak lelaki,” tambah Young dan Brian, seperti dilaporkan Dailymail.

Nah, mungkin faktor ini juga yang menjadikan majalah lelaki dewasa kian laris di pasaran dari tahun ke tahun.


0 comments:

Post a Comment

Utusan dari NERAKA - Gelombang Pertama Yakjuj Dan Makjuj!!!Gambaran berikut cukup jelas menceritakan mengenai segolongan manusia yang mewakili Makhluk Ganas seperti yang disebut dalam alQuran. Ganas, zalim dan merosakkan. Sesuai dengan sifat Yakjuj dan Makjuj.

“Mereka menunggang unta dan kuda dengan tangkas, tubuh mereka bagaikan besi, wajah membara, tatapan muka garang, leher pendek, telinga lebar berbulu dan memakai anting-anting, kulit kasar penuh kutu dan baunya amat busuk.” Amir Khusraw memberi gambaran tentang orang-orang Monggol itu.

Penulis lain mengatakan "bahwa mereka seperti keturunan anjing saja, wajah rajanya seperti binatang buas dan berkata bahawa tuhan mencipta mereka dari api neraka.”
“Jengis Khan naik ke atas mimbar masjid dan mengaku sebagai cemeti Tuhan yang diutus untuk menghukum orang-orang yang penuh dosa.”
- Juwayni sejarawan abad ke-13 menulis dalam bukunya Tarikh-I-Jehan Gusan.


Imbas kembali pesanan dari Rasulullah SAW mengenai serangan besar kaum bermata sepet ke atas kerajaan Islam. Perkara ini benar-benar berlaku dalam tahun 1258 M. Kekhalifahan Abbasiah mengalami kekalahan total dan bumi Baghdad hancur luluh.Adakah mereka ini yang digelar Yakjuj dan Makjuj?
Asal usul Monngol adalah pecahan kaum Turk yang beRhijrah ke arah timurDari Abu Bakrah bahwasanya Rasulullah telah bersabda:

“Akan ada segolongan kaum dari umatku yang menetap di sebuah daerah yang mereka namakan Bashrah, di sisi sebuah sungai yang disebut Dijlah (Dajlah), dan di atas sungai itu ada sebuah jambatan. Penduduk daerah itu akan bertambah banyak, dan ia akan menjadi salah satu negeri dari negeri-negeri orang-orang yang berhijrah."
[Perawi Muhammad ibnu Yahya berkata: Abu Ma’mar meriwayatkan dengan mengatakan: negeri-negeri kaum muslimin]."Kelak di akhir zaman Bani Qanthura’ yang berwajah lebar dan bermata sepet akan datang menyerbu, sehingga mereka mencapai tepian sungai Dajlah.
Pada saat itulah penduduk daerah itu akan terpecah menjadi tiga kelompok. Satu kelompok mengikuti ekor sapi (menuntun binatang mereka) dan menyelamatkan diri ke pedalaman, mereka akan binasa.
Satu kelompok lainnya memilih menyelamatkan dirinya dengan jalan memilih kekafiran.
Adapun kelompok terakhir menempatkan keluarganya di belakang mereka dan bertempur melawan musuh. Mereka itulah orang-orang yang akan mati syahid.” HR. Abu Daud, dihasankan oleh Al Albani.
“Adapun satu kelompok yang terakhir menempatkan keluarganya di belakang punggung mereka dan mereka maju berperang menyongsong musuh. Orang-orang yang terbunuh di antara mereka adalah orang-orang yang mati syahid, dan Allah akan melimpahkan kemenangan kepada mereka melalui orang-orang yang tersisa.” HR. Ahmad-shahih.


Sewajarnya kita mengambil iktibar dari sejarah. Sejarah tidak pernah menipu tetapi manusia sendiri yang menipu sejarah. Ramai yang masih belum sedar sehingga kini, masih ragu dan tidak percaya bahawa Yakjuj dan Makjuj telah lama turun menghancurkan muka bumi ini.


Disebalik bilangan manusia yang berwatak Yakjuj dan Makjuj ini, para pengikut mereka juga akan menjadi sebahagian dari mereka. Ia menyebabkan keluarga Yakjuj dan Makjuj ini semakin hari semakin membesar sehingga sebahagian besar muka bumi ini dipenuhi oleh mereka. Mereka melakukan 'fasad' iaitu memusnahkan apa sahaja yang ada. Tamak dan tidak pernah bersyukur.


Sejarah telah menunjukkan sebahagian dari manusia Yakjuj dan Makjuj ini boleh berubah menjadi Mukmin begitu juga sebaliknya. Kaum Mukminin yang lalai dan ingkar bertukar watak menjadi Yakjuj dan Makjuj. Misteri ini hanya dapat dirungkai dengan memberi perhatian kepada beberapa petunjuk yang berkias dalam alQuran dan Hadis.


Ada banyak rahsia disebalik setiap kejadian. Kehancuran peradaban hebat di Asia Barat oleh tangan makhluk ganas dari Utara Dunia amat menyentuh perasaan. Bagaimana manusia primitif berjaya mengubah sejarah dan menghancur luluhkan sebuah peradaban. Mereka hanya suka berperang dan membunuh.


Di sebalik penderitaan dan kehancuran pemerintah Islam, ada peristiwa luar jangkaan muncul. Kerajaan Islam telah hancur berkecai meninggalkan kesan yang sungguh menyayat hati kaum Muslimin. Walaupun begitu, rahmat Allah tetap mengatasi segalanya. Kemusnahan ini mempunyai hikmah yang tidak terjangkau oleh akal manusia.


Setiap peristiwa yang terjadi semestinya ada penyebabnya. Jika dilihat dari pandangan mata kasar, kejatuhan empayar Abbasiah pada 1258M pastinya akan memperlihatkan kejatuhan Islam secara total.


Segalanya musnah jadi debu, bukan sahaja khalifahnya, malah seluruh cendekiawan, ulama dan hasil penulisan mereka ikut musnah. Segala peradaban yang gilang gemilang, bangunan-bangunan hebat yang dikagumi seluruh bangsa dunia hilang lenyap. Dibakar dan diruntuhkan. Jika dinilai dari situasi ini, Islam tentu sahaja akan ranap dan hilang dari permukaan bumi.Sebaliknya, manusia ganas dan buas ini secara tiba-tiba telah bertukar wajah menjadi penakluk baru bagi kaum Muslimin pula. Mereka membawa Islam menyeberangi sempadan hingga ke India, China dan juga pendalaman negara mereka Monggolia. Kejadian ini memang aneh.


Walau apa pun keadaannya, Allah telah menghukum kaum bangsawan dan pemerintah Banghdad yang semakin lalai terhadap perintah agama dan lebih mencintai dunia.


Berlumba mencari pengaruh dan saling besengketa. Meninggalkan sunnah dan memilih untuk bermusuhan sesama sendiri. Berpecah belah sehingga ada yang sanggup melakukan khianat.


Manusia ganas ini (Monggol) seolah-olah dihantar dari neraka untuk menghancur lumat peradaban yang amat dibanggakan ketika itu. Menghukum manusia lalai, tamak dan meninggalkan sunnah.Hiburan dan kemewahan melampau


Kegilaan kepada pangkat, kuasa, harta dan pengaruh menjadikan segala urusan hanya berkiblat kepada dunia. Ada maklumat menyatakan ulama dari berlainan mazhab juga saling berlumba dan memusuhi sesama sendiri.


Ada di antaranya melibatkan pertumpahan darah sesama umat Islam akibat petelagahan antara pengikut. Pada waktu itu bilangan mazhab yang wujud tersangat kecil berbanding dengan apa yang wujud pada hari ini.


Kelalaian terhadap agama dan tertarik kepada dunia menjadikan bangsa Arab telah terjajah oleh nafsu. Keseronokan melebihi batas serta mabuk syahwat. Memilih untuk hidup mewah berbanding kesederhanaan yang dianjurkan oleh agama.


Tak semena-mena datang satu kaum ganas dan gasar ini dan sekelip mata semuanya hilang bagai dipuput bayu. Bumi Baghdad sama seperti bandar-bandar besar yang lain telah diratakan oleh serangan Monggol, bertukar rupa menjadi padang jarak. Yang tinggal hanyalah epik Arabian Night - kisah 1001 malam yang terkenal itu.Kisah seribu satu malam


Mampukah manusia hari ini mengambil iktibar dari peristiwa ini? Rasanya tidak. Apabila hati sudah terpaut pada cara hidup mewah dan memanjakan nafsu, segalanya akan dicampak ke tepi.


Ini adalah realiti kehidupan makhluk yang dicipta dari air yang jijik ini. Senonim dengan sifat 'bergopoh gapah' dan melebihi batas, ramai diantara kita kurang berminat untuk berfikir sebelum melakukan sesuatu.


Hanya sedikit yang menyedari hakikat bahawa ini semua adalah ujian sementara hidup di muka bumi. Hanya sedikit yang bersedia mengorbankan hawa nafsu. Hanya sedikit yang meletakkan agama melebihi kuasa, harta dan pangkat.


Manusia inilah yang akan selamat. Selain daripada golongan ini, semuanya akan ditawan oleh dunia. Manusia yang sedikit inilah yang berjaya melepaskan diri dari menjadi pecacai Yakjuj dan Makjuj.


Selain dari itu, semuanya secara tidak langsung bertukar watak menjadi sebahagian dari Yakjuj dan Majuj ini. Seperti kata pengkaji fenomena akhir zaman, Sheikh Imran Hosein dalam salah satu ceramahnya. Jika kita memuja Yakjuj dan Makjuj dan hidup selesa sebagaimana mereka anjurkan maka kita akan ditarik masuk menyertai kumpulan Yakjuj dan Makjuj, kita makan apa yang mereka makan, kita pakai apa yang mereka pakai.


Kita akan hidup seperti mereka dalam setiap aspek kehidupan. Kita tertarik dan begitu ingin menjadi seperti mereka. Kita bangga menggunakan bahasa mereka, kita kagumi kejayaan mereka, kita selesa perpakaian sepertimana mereka. Kita meniru gaya hidup mereka. Akhirnya kita percaya terhadap falsafah dan setiap kata mereka. Dalam tidak sedar kita telah mengangkat mereka sebagai idola dan contoh kehidupan untuk diikuti.


Daripada Abu Sa’id Al-Khudri ra. berkata, Bahawasanya Rasulullah saw. bersabda, "Kamu akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lubang biawak pun kamu akan mengikuti mereka.” Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah! Apakah Yahudi dan Nasrani yang kau maksudkan?” Nabi saw. menjawab, “Siapa lagi kalau bukan mereka". (Riwayat Muslim)

Seperti yang beliau (Syeikh Imran) sebutkan, jika dibayangkan 99.9 peratus manusia adalah Yakjuj dan Makjuj, berapa ramaikah lagi yang tinggal untuk menjadi pengikut Imam Mahadi?


Jelasnya, memang hanya sedikit sahaja. Bilangan pengikut Imam Mahadi tersangatlah sedikit iaitu manusia beriman (0.1 peratus). Ratio (kadar) yang boleh diperkirakan ialah, hanya seorang yang beriman di kalangan 1000 orang manusia.


"Sesungguhnya Allah berfirman pada hari kiamat: Hai Adam, bangunlah, siapkanlah sembilan ratus sembilan puluh sembilan keturunanmu untuk ditempatkan ke dalam neraka, dan satu di antara mereka itu akan ditempatkan ke dalam syurga." (Ketika Rasulullah SAW menerirna firman Allah ini kemudian menyampaikannya kepada para sahabat), Rasulullah SAW menangis terisak-isak, demikian pula para sahabat lainnya, lalu baginda bersabda: "Angkatlah kepala kamu semua. Demi Tuhan yang menguasai jiwaku. (jika dibandingkan) dengan umat-umat Nabi yang lain, maka umatku bagaikan sehelai bulu putih (yang terdapat) pada kulit lembu jantan yang berbulu hitam".
(HR. Tabrani).

Adakah anda juga ikut menangis mendengar berita tersebut? Begitulah malangnya manusia akhir zaman ini. Jelas terbukti hanya sedikit sahaja yang akan selamat dari neraka Allah.


Mahukah kita terus menerus mengikut cara hidup Yakjuj dan Makjuj dan akhirnya menjadi sebahagian dari mereka? Kita terdiri dari makhluk di akhir zaman ini, selain dari terpaksa menghadapi Dajjal, kita juga akan dimusnahkan oleh Yakjuj dan Majkjuj. Ini hanyalah sebuah peringatan untuk kita semua insafi, bukan bermaksud untuk memaksa anda.


Contoh, jika seluruh penduduk dunia berjumlah 10 billion orang, 10 juta orang sahaja yang menjadi pengikut Imam Mahadi nanti.


Mampukah 10 juta orang beriman ini menentang 10 billion orang Yakjuj dan Makjuj selain dari Dajjal itu sendiri? Selain dari itu, kita sendiri belum pasti adakah kita termasuk di kalangan mereka "yang sedikit" itu. Tetapi harus di ingat bahawa golongan ini akan menghadapi sesuatu musibah yang sungguh dahsyat.


Daripada Anas r.a. bekata, Rasulullah saw. bersabda, "Akan datang kepada umat ku suatu zaman di mana orang yang berpegang kepada agamanya laksana menggenggam bara api”. (Riwayat Tirmizi)


Bersedialah menyertai kumpulan ini dan teruslah berdoa agar, kita termasuk di kalangan "golongan yang sedikit" tersebut kerana Yakjuj dan Makjud bakal menghuni neraka, Nauzubillah.


Daripada 'Auf bin Malik r.a. berkata: Rasulullah saw. bersabda;
"Umat Yahudi telah berpecah-belah menjadi tujuh puluh satu golongan, maka hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan yang tujuh puluh lagi akan masuk neraka.
Umat Nasrani telah berpecah-belah menjadi tujuh puIuh dua golongan, maka tujuh puluh satu golongan masuk neraka dan hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga.
Demi Tuhan yang diri ku di dalam kekuasaannya, umatku akan berpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan, hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga dan tujuh puluh dua lagi akan masuk neraka. Sahabat bertanya, mana yang selamat"? Nabi saw. menjawab, “Mereka adalah jamaah".

(Ada yang membuat tafsiran "jemaah" itu bermaksud Golongan Ahlus Sunnah Wal Jamaah, namun ia tentu sekali bermaksud mereka yang berkasih sayang antara sesama Muslim - kefahaman kami).
Bagi pengkaji peristiwa akhir zaman, bukanlah mudah untuk menilai dan mengagak peristiwa yang bakal terjadi, namun atas keinsafan dan ketakwaan yang kuat pastinya mendapat petunjuk.


Lihatlah dengan hati yang suci bersih dan insaflah dengan sebenar-benarnya. Perkara utama yang wajib ada di antara kita ialah sifat "kasih sayang" dan menjauhi tindakan "memutuskan tali persaudaraan" sesama Islam walau dalam keadaan apa sekali pun.


Meninjau kembali sejarah Tanah Di Hujung Dunia iaitu Tanah Melayu tercinta ini, entah kenapa, bumi Melayu tidak dimusnahkan oleh pelbagai bencana alam sebagaimana negara lain, malah tidak juga menjadi mangsa serangan kaum Monggol yang ganas tersebut di era penaklukan mereka.


Allah sengaja menghalang kemusnahan sebagaimana Tanah Arab. Mungkin sengaja ditangguhkan seketika untuk kemudian hari? Ataupun sememangnya bukan ditakdirkan menjadi mangsa sehina bangsa Arab pada zaman itu.


Masihkah kamu enggan bersyukur atas nikmat Allah ini? Janganlah jadi manusia yang kufur nikmat. Siksa Allah amatlah pedih.


Berbalik kepada situasi semasa, tidak mustahil kita juga akan terdedah kepada fenomena luar jangka. Menjadi mangsa kepada serangan penjajah dalam bentuk baru (??).


Tidak mustahil pula kita bakal menjadi makanan kaum "Monggol" selepas ini - yang telah bertukar bentuk (??). Sila fikirkan.


Ada pandangan bahawa Yakjuj dan Makjuj itu adalah makhluk berktrampilan dan bergaya dari benua Eropah. Namun setelah mengkaji semula berdasarkan beberapa nas berkaitan makhluk ini, kami merasakan ada sesuatu yang ganjil atau kelompangan.


Seperti ada kecacatan sedikit kerana apa yang digambarkan oleh nas-nas tersebut, makhluk ini sangat ganas melebihi binatang. Rasulullah saw sendiri menggambarkan ketakutan yang amat sangat selelah mendapat petunjuk mengenainya. Siapa sebenarnya mereka?

“Telah mulai terbuka hari ini dari dinding YAKJUJ DAN MAKJUJ sebesar (lubang) ini.” Rasulullah membuat lingkaran dengan dua jarinya, ibu jari dan jari telunjuk. (HR. Al-Bukhari dari Zainab bintu Jahsyin radhiyallahu ‘anha).
Kami terus membuat kajian dan menemui beberapa penulisan yang menarik untuk dianalisa secara mendalam. Antaranya ialah sebuah tulisan ilmiah "Hancurnya Sebuah Peradaban" karya Thoriq Ahmad. Selain dari itu, banyak lagi artikel seumpamanya sempat kami baca. Ini membuatkan kami lebih berani membuat kesimpulan bahawa Yakjuj dan Makjuj adalah makhluk jahat yang berduyun-duyun turun menghancurkan peradaban dunia. Kejahatan mereka dalam bentuk pelbagai.


Kejahatan mereka tertakluk kepada keadaan. Kebanyakannya memang diluar tahap pemikiran manusia. Lebih sesuai disebut di luar jangkaan. Kali ini (kemungkinan yang terakhir) bukan sahaja peradaban dunia yang akan mereka rosakkan tetapi juga peradaban kemanusiaan.


Tauhid akan cuba dimusnahkan dari jiwa manusia. Mereka juga akan membawa keraguan kewujudan "TUHAN" malah mengangkat nafsu manusia itu sendiri sebagai tuhan. Sudah nampak apa yang ada di sekeliling kita? Tandanya, ia telah pun bermula.


Dunia belum kiamat, tentunya Yakjuj dan Makjuj akan datang lagi buat kesekian kalinya. Mereka tidak turun hanya sekali seperti mana yang selalu kita dengar. Air tasik diminum oleh mereka (golongan sebelumnya) dan setelah kering nanti, datang pula kumpulan berikutnya dan mengatakan "dulu tasik ini dipenuhi air".


Tasik Galilee atau Tasik Tiberias menjadi indikator penting masa kedatangan Dajjal, Makjuj dan Makjuj (kumpulan terakhir) dan juga Nabi Isa as. Sekarang Yahudi Palsu (Kazaria) sedang mengeringkan tasik tersebut dengan rakusnya. Mereka juga adalah berasal kaum Yakjuj dan Makjuj ini. Saka baka Monggol juga. Mereka berpecah kepada dua puak, satu ke Barat dan satu lagi ke Timur.


Yahudi Kazar (Yakjuj Makjuj gelombang kedua) ini bakal diserang pula oleh Yakjuj Makjuj kumpulan terakhir di bumi Palestin? Siapa pula Yakjuj dan Makjuj akhir zaman ini? Teruskan berfikir.


Sementara itu cuba kita lihat ada sesuatu keganjilan yang disebut di dalam nas, dua nama yang bercantum. Pertama Yakjuj dan kedua ialah Makjuj. Adakah ia tidak membawa apa-apa makna terselindung? Semua itu tetap menjadi misteri, bagaimana keadaan sebenarnya akan terus mengasak pemikiran kita semua.


Berduyun itu maksudnya jumlah yang amat banyak. Meluru turun bermaksud pantas menuruni dari kawasan atas ke kawasan bawah secara berlumba-lumba.


Apa pula indikasi yang boleh kita kaitkan Monggol dan Barat dengan Yakjuj dan Makjuj? Jika puak Khazar Zionis melalui gerakan penjajahan Barat, kita mungkin dapat menerimanya dengan mudah kerana kini mereka sudah pun bermukim di Bumi Palestin.

“…Dan mustahil kepada penduduk sesebuah negeri yang Kami binasakan, bahawa mereka tidak akan kembali hingga apabila terbuka tembok yang menyekat Yakjuj dan Makjuj, serta mereka meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi...”; al-Anbiyaa’:95-96


“Penduduk” dimaksudkan ialah orang Yahudi, “Negeri” adalah Baitul-Maqdis,“Yakjuj dan Makjuj” adalah Yahudi (Khazars), dan “Meluru turun dari tiap-tiap tempat yang tinggi” bermaksud Yakjuj dan Makjuj menguasai dan menjajah keseluruhan aspek kuasa-kuasa pemerintahan dunia. - dipetik dari artikel Imran Hosein.


Adakah Yakjuj dan Makjuj kumpulan terakhir ini juga ada kaitan dengan Yahudi Khazar? Mereka asalnya dari satu induk walau berlainan nama.


Terkini, mereka sedang melalui proses terakhir untuk kembali kepada sifat asal mereka (makhluk perosak). Mereka bakal menjadi manusia penakluk yang baru. Keadaan menjadi semakin kompleks bila seluruh manusia mengikut cara, etika dan falsafah mereka serta bernaung di bawah kekuasaan mereka. Pembongkaran mengenai siapa mereka mungkin terpaksa dilakukan pada masa yang lain.


Apa yang boleh kita faham, Yakjuj dan Makjuj adalah dua perkataan bergandingan. Ia bermakna dua puak. Puak pertama Yakjuj dan puak kedua ialah Makjuj. Sebab itu di sebut "Yakjuj wa Makjuj".


Perkataan "wa" dalan Bahasa Arab itu bermaksud "dan". Dalam perkhabaran Hadis dan alQuran ia diucapkan sekaligus iaitu gabungan keduanya. Terpecah tetapi satu. Adakah mereka bergabung antara keduanya atau dua jenis manusia berlainan kumpulan tetapi mempunyai kebuasan yang sama? Jawapannya tentu sekali 'tidak'.


Bangsa Tartar atau Monggol ini adalah orang gasar. Tindakan mereka juga kasar dan ganas. Serangan brutal membumi hanguskan semua negara yang diserangnya.


Sementara pihak Barat membawa pendekatan berbentuk muslihat dan tipu daya. Melakukan provokasi, konspirasi berstrategi dan dusta. Merekalah yang mencipta perang dunia melalui muslihat jahat.


Mereka kedua yakni Yajkuj dan sepupu mereka Makjuj tidak pernah berganding bahu merosakkan muka bumi. Jadi bagaimana kita hendak ulas mengenai bangsa Yakjud dan satu lagi bangsa Makjuj? Atau Gog and Magog.


Ada satu fakta yang menarik. Sila baca di sini dan di sini. Kita akan lihat ada sesuatu maklumat di sana yang membolehkan kita mula berfikir untuk mengenali dua puak sejiwa ini.


Yang paling menarik ialah:

"Tapi Allah telah menjadikan tembok itu kembali ke bentuk asalnya menyebabkan mereka terpaksa menggalinya sedari mula.Proses ini berterusan hari demi hari selama mana Allah menghendaki mereka ini terkepung. Bila Allah menghendaki mereka ini keluar, di hujung hari mereka menggali itu mereka berkata “Insya Allah, esok kita akan dapat membolosinya”.
Pada esoknya, mereka akan mendapati tembok itu berkeadaan sebagaimana mereka telah tinggalkan sebelum itu, dan setelah memecahkan bakinya itulah mereka akan keluar" (Ahmad, Tirmidhi, Ibn Majah).Kaum Yakjuj dan Makjuj ini adalah anak Adam juga, iaitu dari keturunan Yafits bin Nuh a.s. Mereka ini dikatakan berjumlah begitu ramai, iaitu "9 kali" lebih ramai berbanding bilangan "manusia" di atas muka bumi. Manusia di sini bermaksud orang yang beriman.


Kita dapat lihat ada maklumat yang boleh mambantu kita faham kenapa Monggol itu satu dari kaum Yakjuj Makjuj. Mereka berasal dari kaum Turk yang menghuni utara Asia.


Buat waktu ini tak dapat lagi dipastikan sama ada Monggol itu Yakjuj dan Barat itu Makjuj. Tetapi sebilangan pengkaji Barat menyatakan bangsa mereka (Eropah) berasal dari kaum "GOG". Lupakan dahulu mengenainya. Apa yang kami cuba bangkitkan ialah mengenai ungkapan " “Insya Allah, esok kita akan dapat membolosinya”. Apakah maksudnya?


Maksud tersembunyi ayat ini ialah perkataan "Insya Allah". Adakah mereka sudah mengenali Allah sehingga mampu menyebut perkataan tersebut?


Bukankah mereka kaum yang kasar, ganas dan primitif sehingga tidak dapat difahami perkataan mereka? Malah mereka terdiri dari kaum pagan. Hanya orang yang percaya kepada kekuasaan Allah atau beriman dengan kekuasaanNya sahaja yang akan mengucapkan perkataan "Insya Allah" ini.


Ayat tersebut membayangkan ada sesuatu tanda di sebaliknya. Ia tidak akan disebut secara sia-sia.


Jika perkataan "Insya Allah" itu tidak disebut, tembok Zulqarnain tentu masih kekal di sana sehingga hari ini. Yakjuj atau Makjuj juga tidak akan keluar sehingga sekarang. Begitulah cantiknya bahasa alQuranul Karim dan juga perkhabaran dari Baginda Rasulullah saw.


Kita lihat dalam artikel Runtuhnya Sebuah Peradaban – Serangan Monggol ada disebutkan seorang dari cucu Jengis Khan:

"Pemimpin Monggol pertama yang memeluk Islam ialah Barkha Khan (1256-1266), cucu Jengis Khan dari puteranya Juchi Khan, penguasa Eropah Timur"

Barkha Khan telah memeluk Islam secara rasmi atas dakwah seorang ahli sufi. Ketika itu Bangsa Arab masih selamat dan belum lagi jatuh ke tangan tentera Monggol walaupun beberapa kawasan Islam bukan Arab (ajam) telah pun ditawan sebelum itu. Ini berarti dia sudah mengenali Islam dengan mendalam sebelum menerima Islam secara rasmi sebagai cara hidup beliau.


Adalah munasabah jika kita katakan ada di antara tentera mereka (sebelum ketuanya) sudah pun mengenali Islam dan menganut agama Allah ini. Lebih awal sebelum kemusnahan halangan tersebut.


"Tembok itu musnah" boleh ditakrifkan sebagai tamatnya halangan untuk Yakjuj dan Makjuj keluar. Bermulalah serangan Monggol dari dataran Asia Tengah ke atas bangsa Arab di Baghdad. Salah satu pasukan Hulagu menyerang dari arah utara. Perjalanan 1000 km melaluii celahan dua gunung tersebut.


Dalam satu hadis Baginda Rasulullah saw, Baginda menyebut "Celakalah bangsa Arab..." bermaksud kerajaan Arab ketika itu iaitu kerajaan Abbasiah di Baghdad.


Yang paling penting untuk kita fikirkan ialah apakah nasib kita nanti jika menghadapi serangan mereka? Atau, adakah... sememangnya kita hari ini sedang menghadapi mereka di luar kesedaran kita?


Kuasa Allah

Maha Suci Allah, segala sesuatu adalah atas kehendakNya. Akal manusia tidak mampu mentafsir kecuali sedikit. Islam kembali semula dalam wajah baru selepas sahaja Monggol tewas kepada tentera Islam di Ain Jalut.


Pemimpin Monggol yang bengis dan ganas dengan rela hati beransur-ansur menerima dan menganut agama musuhnya, Islam. Akhirnya mereka menjadi pemimpin Islam meluaskan takluk ke India.


Di sana wujudlah kerajaan Islam Monggol yang dikenali sebagai Moghul. Mereka terus bertahan di sana sehinggalah ditamatkan oleh penjajah British (Yakjuj Makjuj gelombang kedua).


British mengetuai bangsa Eropah menjajah dunia. British secara rahsia telah dikuasai oleh kaum Khazar (Yahudi Khazar - Ashkenazi Jews) yang menguasai ekonomi mereka.


Eropah menyerang semua negara yang dikuasai Monggol termasuk India dan Timur Tengah. Melemahkan China dengan menyeludup masuk candu dan menduduki beberapa wilayahnya. Kerajaan Monggol akhirnya tumbang.


Mengatur Perang Dunia Petama dan Kedua,Gerakan Eropah ini akhirnya memberi peluang tertubuhnya sebuah negara Yahudi Khazar di Palestin dengan mengusir penduduk Arab dari sana. Tinggallah manusia Arab Palestin di kem-kem pelarian sehingga kini.


Mereka terus melakukan kerosakan tanpa henti dalam usaha memperluaskan kekuasaan mereka. Meliputi seluruh kawasan Arab yang mereka dakwa sebagai bekas kerajaan besar David (Nabi Daud as) dari Nil hingga Dajlah. Mereka terus menerus mendustai dunia.


Kedatangan penjajah Eropah merupakan gelombang kedua Yakjuj dan Makjuj. Kita masih menanti keluarnya Yakjuj dan Makjuj untuk kali terkhir. Iaitu gelombang ketiga. Siapa Mereka? Yang pasti mereka akan datang berduyun-duyun dari utara dunia. Adakah Monggol akan datang kembali selepas giliran Eropah?


Yakjuj dan Makjuj akan melakukan kerosakan besar. Itu adalah faktanya.Tidak masuk akal, luasnya kekuasaan bangsa primitif dari utara dunia ini


0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

google-site-verification=UIIQk8hKReg9aDe9WrgxXxVavyJYB0E6JwZuqmRWhYQ