Tolong Klik Connect Sapot Park Nick Plz..


Klik Sini Untuk Besarkan Ruangan Chat


Makhluk Asing Dan Isra' Mi'raj


"... Dua bandar-bandar yang terletak di dalam kegelapan dan bersambungan dengan Gunung Qaf .... (penduduknya) tidak tahu Adam ... Mereka tidak tahu bahawa Allah telah menjadikan matahari dan bulan ... cahaya datang kepada mereka dari Gunung Qaf, dan dinding mereka, batu-batu, dan habuk mereka semua bersinar seperti lampu .... mereka tidak perlu untuk menutup tubuh mereka dengan pakaian ... mereka semua lelaki, dan mereka tidak mempunyai perempuan ... Pada malam mi'raj, apabila Jibril membawa saya ke langit, dia membawa saya kemudiannya kepada orang-orang ini. Saya menawarkan mereka Islam, mereka percaya kepada saya, dan kepada Allah. Saya melantik seorang Khalifah di antara mereka dari kalangan bangsa mereka sendiri, dan saya mengajar mereka Islam. Jibril kemudian membawa saya kepada Tharis dan Taqil dan kepada Ya'juj dan Ma'juj;. Mereka adalah kafir dan tidak menerima Islam "

-Hadith, dalam kitab karya Imam al-Tabari

Bismillahirrahmanirrahim

Selawat dan salam buat baginda Rasulullah saw, ahli keluarga baginda dan para sahabat sekalian.

Dalam ' Tarikh al-Rusul wa al-Muluk ' oleh Imam al-Tabari asalnya diterjemahkan oleh Yasin Owadally, hadith yang berikut dari Nabi (sallallahu alaihi wa sallam) diriwayatkan mengenai bandar-bandar paranormal yang dipanggil
Djaboulqa dan Djaboulsa

Ada dua bandar, satu di timur dan satu di barat. Djaboulqa adalah di timur, dan Djaboulsa di barat. Bandar-bandar ini terbina dari zamrud, dan kedua-duanya dihubungkan dengan Gunung Qaf.Kedua-duanya berukuran dua belas ribu farsakh panjang, dan dua belas ribu farsakh lebar

Putera orang beriman Hadrat 'Ali bin Abi Talib (alaihi salam) bersama Rasulullah (sallallahu alaihi wa sallam) semasa delegasi Yahudi datang dari Khaybar, Fadak dan orang-orang Bani Khuraiza. Delegasi orang Yahudi diiringi oleh Abu Jahal dan Walid-bin-Mughairah yang mahu melihat jika apa yang Rasulullah (sallallahu alaihi wa sallam) kata mengesahkan apa yang ditulis dalam kitab mereka

Hadrat 'Ali (alaihi salam) bertanya, "Wahai Rasul Allah, adakah kedua-dua bandar-bandar (Djaboulqa dan Djaboulsa) ini terletak di muka bumi?"

Rasulullah (sallallahu alaihi wa sallam) menjawab, "Kedua-dua bandar-bandar yang terletak di dalam kegelapan (angkasa), dan berkongsi sempadan dengan Gunung Qaf."

Hadrat 'Ali (alaihi salam) bertanya, "Bagaimana kepadatan penduduk bandar-bandar itu?"

Rasulullah (sallallahu alaihi wa sallam) menjawab, "Setiap bandar mempunyai kubu, dan dalam setiap kubu terdapat pasukan pengawal yang terdiri daripada satu ribu lelaki, yang mengawal setiap malam. Perjalanan pasukan ini perlu mengambil jangka masa satu tahun penuh (dengan masa kita) sebelum dia dapat kembali (ke tempat asalnya)"

'Ali (alaihi salam) bertanya, "mengapa mereka memerlukan bandar seperti sejumlah besar pengawal untuk perlindungan?"

Rasulullah (sallallahu alaihi wa sallam) menjawab, "Kerana padanya terdapat kuantiti besar permata yang asalnya dimiliki oleh penduduk bandar-bandar, yang kita panggil Tharis dan Taqil. Tharis dan Taqil adalah musuh Djaboulqa dan Djaboulsa. Mereka tidak putus-putus berperang antara satu sama lain. Ini kerana mereka ini sedar terdapat para pengawal ini".

Hadrat 'Ali (alaihi salam) bertanya, "adakah penduduk Djaboulqa dan Djaboulsa manusia daripada Bani Adam?"

Rasulullah (sallallahu alaihi wa sallam) menjawab, "mereka tidak tahu Adam."

'Ali (alaihi salam) bertanya, "adakah syaitan telah menembusi di sana?"

Nabi (sallallahu alaihi wa sallam) menjawab, "tidak mereka tahu akan ia (Iblis)."

'Ali (alaihi salam) bertanya "adakah matahari dan bulan menyinari mereka?"

Rasulullah (sallallahu alaihi wa sallam) menjawab, "mereka tidak tahu bahawa Allah telah menjadikan matahari dan bulan."

Hadrat 'Ali (alaihi salam) bertanya, "maka bagaimana mereka melihat?"

Rasulullah (sallallahu alaihi wa sallam) menjawab, "cahaya datang kepada mereka dari Gunung Qaf, dan dinding mereka, batu-batu, dan habuk mereka semua bersinar sebagai lampu

'Ali (alaihi salam) "Wahai Rasulullah, apa yang mereka makan?"

Nabi (sallallahu alaihi wa sallam) menjawab, "tumbuh-tumbuhan (herba) yang tumbuh di bumi mereka."

'Ali (alaihi salam) bertanya, "apa yang mereka pakai?"

Rasulullah (sallallahu alaihi wa sallam) menjawab, "mereka tidak perlu untuk menutup tubuh mereka dengan pakaian."

Ali (alaihi salam) menambah, "jadi, mereka adalah malaikat?"

Rasul Allah (sallallahu alaihi wa sallam) menjawab, "tidak, tetapi ketaatan mereka kepada Allah adalah sama dengan malaikat."

'Ali (alaihi salam) menjawab, "mereka di kalangan yang terpilih atau dari yang terkutuk?"

Nabi (sallallahu alaihi wa sallam) menjawab, "mereka adalah antara yang terpilih, kerana mereka mengikuti agama dan syariat. Mereka telah masuk Islam. Pada malam mir'aj, apabila Jibril membawa saya ke langit, dia membawa saya kemudiannya kepada orang-orang ini. Saya menawarkan mereka Islam, mereka percaya kepada saya, dan kepada Allah. Saya melantik seorang Khalifah di antara mereka dari kalangan bangsa mereka sendiri, dan saya mengajar mereka Islam. Jibril kemudian membawa saya kepada Tharis dan Taqil dan kepada Ya'juj dan Ma'juj. Mereka adalah kafir dan tidak menerima Islam "

Kemudian 'Ali (alaihi salam) bertanya, "Wahai Rasulullah, manusia boleh mencapai bandar-bandar itu?"

Rasulullah (sallallahu alaihi wa sallam) menjawab, "Tidak ada manusia yang mempunyai kuasa untuk mencapai orang-orang ini, kerana seseorang perlu mengharungi empat bulan dalam kegelapan! Sementara itu, pada zaman Nabi Hud, tiga (gergasi) di kalangan kaum Aad yang memeluk Islam, dan percaya kepada Nabi Hud, melarikan diri kaum mereka. Mereka mencapai bandar-bandar itu. tiga orang yang melarikan diri dari kaum Aad tiba di Djaboulqa dan Djaboulsa, dan mereka tinggal di sana. Mereka diseksa oleh kaum Fid. Mereka mahu untuk melarikan diri, tetapi mereka tidak boleh. Kaum ini mempunyai kuasa yang lebih daripada yang mereka ada"

Nota Kaki

Jabal Qaf

Ibn Abi al-Dunya dan Abu al-Syeykh meriwayatkan dari Ibn `Abbas (ra), “Allah telah menciptakan sebuah gunung yang disebut Qaf yang mengelilingi dunia, yang akarnya berasal dari batu di mana bumi berpijak. Setiap kali Allah ingin mengguncang sebuah kota, Dia memerintahkan gunung itu untuk mengguncangkan akarnya yang berada di kota itu. Itulah sebabnya gempa bumi dapat terjadi di beberapa tempat terpisah dari yang lain.”

Ibn al-Mundzir, Abu al-Syeykh di dalam al-Azhama, al-Hakim dan Ibn Marduyah semuanya menceritakan dari `Abd Allah b. Burayda dalam penafsiran tentang {Qaf} (50:1) “Itu adalah sebuah pegunungan zamrud yang mengelilingi dunia, di mana kedua sisi langit berpijak.”

Imam al-Suyuti menyebutkan di dalam al-Durr al-Mantsur, bahwa `Abd al-Razzaq meriwayatkan dari Mujahid: “Qaf adalah sebuah gunung yang mengelilingi dunia.”

Imam al-Baghawi menyebutkan di dalam Tafsir Ma`alim al-Tanzil dari `Ikrima dan al-Dahhak: “Qaf adalah sebuah gunung zamrud hijau yang mengelilingi bumi seperti dinding yang mengelilingi sebuah taman. Sisi langit ditegakkan di atasnya, sehingga ia berwarna biru.
0 comments:

Post a Comment

Blog Archive

google-site-verification=UIIQk8hKReg9aDe9WrgxXxVavyJYB0E6JwZuqmRWhYQ